Lu Jong- Tibetaanse yoga voor jong en oud

Ervaar zelf wat Lu Jong doet!


De Vijf Elementenoefeningen
De Tibetaanse geneeskunde is ervan overtuigd dat vrijwel alle ziektes in onze wervelkolom ontstaan. De wervelkolom is het meest centrale en structurele onderdeel van het menselijk lichaam. De wervelkolom is ook onze energievoorraad, onze batterij. Een soepele wervelkolom is de sleutel naar een lang leven. De Vijf Elementenoefeningen zijn gericht op de beweeglijkheid van de wervelkolom. Het lichaam wordt soepel en krachtig, de geest wordt rustig, wakker en alert.

Stuur een e-mail als u zich wilt aanmelden.

Wekelijkse Lu Jong lessen
Dag Tijd Plaats Adres
Maandag 19.30 - 20.30 uur Brummen Zutphensestraat 5A, 6971 EE Brummen
Woensdag 19.30 - 20.30 uur Brummen Zutphensestraat 5A, 6971 EE Brummen
Donderdag 19.30 - 20.30 uur Brummen Zutphensestraat 5A, 6971 EE Brummen

Kosten wekelijkse lessen

Je bent van harte welkom om een gratis proefles mee te doen!

De kosten voor een lesblok zijn gemiddeld 9 euro per week.

Inhalen op een ander uur mag ook altijd, binnen het lesblok van 2 maanden.

Nieuwe deelnemers kunnen halverwege een lesblok instromen. Op basis van het aantal lessen, die nog gevolgd kunnen worden in dat blok, wordt dan de betaling afgestemd.

Inschrijven en informatie: Monique van den Brink, tel. 06 43 97 29 48 of stuur een e-mail


De Vijf Elementenoefeningen

Algemeen Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor het lopende lesblok.

Eigen risico en aansprakelijkheid

De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van lessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Lu Jong 4 Life kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel (voor, tijdens of na de lessen). Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Cursist is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen en mogelijkheden. Lu Jong 4 Life is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Betaling

Het cursusbedrag en het aantal lessen wordt bekend gemaakt via de mail. Het cursusbedrag dient voor de start van ieder lesblok betaald te zijn (tenzij anders overeengekomen). Dit geldt ook indien een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is.

Wijzigingen

Lu Jong 4 Life behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website. Lu Jong 4 Life behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Restitutie gemiste lessen

Restitutie voor gemiste lessen is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderen gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen op een ander tijdstip. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer cursist het lidmaatschap beëindigd. Maximaal kunnen er 4 lessen worden meegenomen naar een volgende lesblok. In geval van langdurige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.

Annuleren door Lu Jong 4 Life

Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour.

Vakanties

In de maanden juli en augustus zijn er geen wekelijkse lessen.